Saturday, 28 March 2020

Tâm ta ở đâu, sự nghiệp ta ở đó.

1) Xuất sắc không đến với người nhàn hạ; tập thể không nuôi những kẻ lười. 2) Vào một đơn vị làm việc, đừng chỉ chăm chăm vào việc kiếm tiền, trước tiên hãy học và cống hiến sao cho mình đáng tiền. 3) Không có ngành nào là dễ kiếm tiền cả. 4) Làm việc, không có nơi nào là thuận lợi cả, ức chế bực dọc là chuyện bình thường. 5) Không kiếm được tiền thì kiếm được kiến thức. Không kiếm được kiến thức thì kiếm được kinh nghiệm. Không kiếm được kinh nghiệm thì kiếm được trải nghiệm. Khi kiếm được những thứ trên rồi, không sợ không kiếm được tiền. 6) Chỉ khi thay đổi thái độ của bản thân, ta mới có được chỗ đứng của mình trong xã hội. Chỉ khi thay đổi thái độ làm việc của bản thân, ta mới có được vị trí cao trong nghề nghiệp. 7) Nguyên nhân khiến con người ta cảm thấy mơ hồ chỉ có một. Đó chính là trong những năm tháng mà đáng ra ta nên phấn đấu, nên làm việc chăm chỉ thì ta lại nghĩ quá nhiều, nhưng lại làm quá ít. Hãy luôn nhớ: "Làm việc bằng cái tâm". Người ta đều nói tuổi trẻ là vốn quý, nhưng: Chỉ khi phấn đấu vốn liếng của bạn mới có giá trị; chỉ khi liều mạng tuổi trẻ của bạn mới đáng để tự hào. Mở miệng ra đã nhắc đến khó khăn; mới bỏ ra chút công sức đã nghĩ đến việc báo đáp; vừa bắt tay vào làm đã nghĩ đến lợi ích cá nhân; vừa mới có chút khởi sắc đã đòi hỏi điều kiện; vừa mới hợp tác đã nghĩ cách sao cho mình không chịu thiệt dẫn đến kết quả là: sự trưởng thành, cơ hội, trái ngọt, tương lai, sự nghiệp đã cách bạn quá xa rồi. Hãy luôn tập trung vào đích đến. Nguồn: Sưu tầm

No comments:

Cần hiểu tài chính cá nhân là gì?

Hiện nay, vấn đề tài chính cá nhân là vấn đề không phải của riêng ai. Vì vậy, tài chính cá nhân cần phải hiểu rõ để mỗi người có thể lập...