Wednesday, 18 March 2020

Tiền không phải là tất cả.

1) Tiền không mua được thời gian, nhưng tiết kiệm thời gian. Đứa đi xe đạp, dù cố gắng thế nào cũng không nhanh bằng thằng ngồi phi cơ. 2) Tiền không mua được sức khỏe, nhưng mua được phương pháp chữa bệnh tốt nhất. 3) Tiền không giải quyết được vấn đề, nhưng ít nhất cũng có thể rút gọn lại vấn đề. 4) Nhà lá hay nhà lầu, quan trọng là sống vui vẻ với nhau. Nhưng phong ba bão tố, sấm chớp mưa giăng, nhà lá vẫn bị thiệt thòi trước tiên. 5) Có tiền chưa chắc đã hạnh phúc. Nhưng cũng không ai nói không có tiền sẽ hạnh phúc. Có tiền thì đảm bảo được không bị khốn khó. Không có tiền thì vừa khốn khó vừa không hạnh phúc. 6) Tiền cũng không có vai trò gì quá quan trọng. Chỉ là có tiền thì có quyền chọn lựa cuộc sống. 7) Tiền không mua được tình yêu, nhưng có ai có đủ dũng cảm để ở bên nhau mà không có tiền. Hôn nhân đổ vỡ chủ yếu xuất phát từ "tiền". 8) Tiền không mua được đam mê, nhưng không ai làm việc vì đam mê mà không cần tiền. 9) Tiền không phải là tất cả, nhưng không có tiền thì không có gì cả. Nguồn sưu tầm.

No comments:

Cần hiểu tài chính cá nhân là gì?

Hiện nay, vấn đề tài chính cá nhân là vấn đề không phải của riêng ai. Vì vậy, tài chính cá nhân cần phải hiểu rõ để mỗi người có thể lập...