Thursday, 19 January 2017

Tạo thói quen tài chính tốt.

Để có thể tiết kiệm tiền hay trả nợ, mua sắm thì cần có những thói quen tài chính tốt. Để có thể có được như vậy, cần có những thay đổi những thói quen sử dụng tiền hàng ngày. Thực hiện thay đổi càng sớm càng tốt cho bạn trong hiện tại và tương lai. 1) Đặt ra những mục tiêu nhỏ: Hầu như ai cũng đã từng đặt ra những mục tiêu lớn nhưng cuối cùng thì thất bại, điều đó cho thấy mục tiêu lớn cùng với sự cố gắng thay đổi tình hình trong thời gian ngắn là điều không thể. Vì vậy, cứ thực hiện với các mục tiêu nhỏ. Bạn hãy đặt ra số tiền tiết kiệm từ mức độ nhỏ đến lớn, tùy theo mức độ thu nhập, chi tiêu cần thiết hay mục đích trong tháng, quý, năm. Thay vì nghĩ đến tổng số tiền tiết kiệm được trong nhiều năm, hãy bắt đầu với những số tiền tiết kiệm nhỏ. Bạn cũng có thể áp dụng phương pháp này trong trả nợ. Bạn hãy bắt đầu trả từ khoản nợ nhỏ nhất xong, tiếp theo đến khoản nợ lớn dần lên đến khoản nợ lớn nhất. Đây là chiến lược đơn giản, dễ dàng áp dụng, tạo nên động lực để bạn thực hiện, dù là trả nợ hay tiết kiệm. 2) Tăng lên mức độ lớn hơn: Khi bạn đã tạo được thói quen tài chính tốt, hãy tăng cường lên mức độ cao hơn. Nhưng bạn đừng tăng cường mức độ trên quá nhiều thói quen. Đã có nhiều người sai lầm khi cố gắng đạt được quá nhiều trên những thói quen. Bạn hãy tập trung thay đổi từng khía cạnh trong thói quen, bạn sẽ đạt được thành công lớn hơn. Bạn có thể tăng tỷ lệ % số tiền dùng để tiết kiệm, trả nợ khi tổng thu nhập của bạn tăng lên. 3) Bạn phải thay đổi khi cần thiết: Trong quá trình tạo những thói quen tài chính tốt, bạn sẽ không thành công khi tạo lập những thói quen đó. Điều quan trọng nhất là bạn nhận ra sai lầm của mình và bắt đầu lại càng sớm, càng nhanh càng tốt. Bạn cần bỏ qua sai lầm và bắt đầu lại mục tiêu mà bạn đã đặt ra. Trong quá trình tạo thói quen tài chính tốt, điều quan trọng nhất là bạn phải kiên định, kiên trì với mục đích, kế hoạch của mình, không có gì gọi là hoàn hảo.

No comments:

Cần hiểu tài chính cá nhân là gì?

Hiện nay, vấn đề tài chính cá nhân là vấn đề không phải của riêng ai. Vì vậy, tài chính cá nhân cần phải hiểu rõ để mỗi người có thể lập...