Friday, 20 January 2017

Phương pháp tài chính 50/30/20.

Với những người mới bắt đầu quản lý tài chính cá nhân, phương pháp 50/30/20 của Elizabeth Warren chính là cách làm phù hợp nhất. Phương pháp này chia tổng thu nhập của bạn thành ba nhóm chi tiêu sau đây: 1) Nhóm chi phí thiết yếu 50%: Nhóm chi phí này là những khoản chi tiêu bạn nhất phải bỏ ra cho dù bạn là ai, ở độ tuổi nào hay là ở đâu, tương đối giống nhau, đó là những khoản chi tiêu cho điện nước, thực phẩm, thuê nhà, viễn thông, truyền hình... Bạn không nên chi tiêu vượt quá mức 50% tổng thu nhập cho nhóm này. Nếu chi tiêu quá mức 50%, bạn cần điều chỉnh lại các khoản chi phí như giảm ăn uống ở ngoài, giảm hoặc thay đổi phương tiện đi lại, tiết kiệm mức độ tiêu thụ điện nước... Trong trường hợp bất khả kháng, bạn phải cắt giảm những khoản chi tiêu khác để bù đắp lại chi phí thiết yếu. 2) Nhóm linh hoạt 30%: Chi phí của nhóm này dành cho những hoạt động trả nợ, giải trí, hưởng thụ hay các khoản chi phí bất ngờ khác không xác định rõ. Khoản tiền của nhóm chi phí này dành cho những lần giao lưu với bạn bè, mua sắm quần áo hay điện thoại mới, sửa chữa xe cộ, du lịch với gia đình... Mục đích linh hoạt của nhóm này phục vụ cho trả nợ, các khoản chi tiêu không xác định trước. Tuy nhiên, bạn cũng cần cân nhắc khi chi tiêu ở nhóm chi phí này, linh hoạt có giới hạn tùy theo mức độ để dành tiền cho những mục tiêu lớn và lâu dài hơn là tốt nhất. 3) Nhóm tích lũy 20%: Đây là nhóm dành cho việc tích lũy, đầu tư cho tương lai. Số tiền trong nhóm này dùng để tiết kiệm, đầu tư vào các kênh thu lợi như bất động sản, cổ phiếu, chứng chỉ quỹ..., đầu tư vào giáo dục để nâng cao kiến thức, kỹ năng để có vị trí làm việc tốt, thu nhập cao hơn. Giá trị tích lũy ở khoản này càng cao thì cuộc sống của bạn khi về già được đảm bảo an toàn, tốt đẹp hơn.

No comments:

Cần hiểu tài chính cá nhân là gì?

Hiện nay, vấn đề tài chính cá nhân là vấn đề không phải của riêng ai. Vì vậy, tài chính cá nhân cần phải hiểu rõ để mỗi người có thể lập...