Skip to main content

Posts

Showing posts from July, 2019

Tài chính khi bị thất nghiệp.

Khi bạn bị thất nghiệp bạn sẽ phải đối mặt với sự tồi tệ về cảm xúc và tình hình tài chính để tồn tại trong khi tìm kiếm việc làm mới. Để điều chỉnh ngân sách chi tiêu hiệu quả, bạn cần phải cắt giảm các khoản chi phí bạn ít sử dụng nhất. 1) Bạn hãy hủy bỏ các đăng ký không sử dụng: Bạn hãy dành thời gian để xem lại các ứng dụng, dịch vụ không hoặc hiếm khi sử dụng, hủy bỏ chúng để tiết kiệm một số tiền lớn mà không phải từ bỏ những thứ bạn cần hay đang sử dụng. 2) Giảm các chi phí cần thiết: Khi bạn đã quan tâm đến các chi phí mà không biết là mình phải chi trả, bạn có thể bắt đầu cắt giảm chi phí mà không cần phải loại bỏ chúng hoàn toàn. Cắt giảm chi phí điện thoại, cáp, điện nước, thực phẩm... bằng cách điều chỉnh lại mức độ sử dụng. Đây là những khoản chi phí có thể dễ dàng cắt giảm trong ngân sách chi tiêu. 3) Thương lượng với bên cho vay tiền: Nếu bạn có một khoản vay cá nhân, cách tốt nhất là bạn nên gọi cho người đã cho mình vay tiền để thông báo về tình trạng thất nghiệp c…